ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА ИТАЛИЈАНСКОМ КУХИЊОМ, ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НОВОГ CАДА ШИФРА: ЈНМВ-У- 5/2014-ГВ