JAVNA NABAVKA USLUGA - UGOSTITELjSKE USLUGE RESTORANA SA ITALIJANSKOM KUHINjOM, ZA PROTOKOLARNE POTREBE GRADSKOG VEĆA GRADA NOVOG CADA ŠIFRA: JNMV-U- 5/2014-GV