ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА И ПРАТЕЋИХ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА (ШИФРА: ЈНМВ-У-6/2015-Г)