JAVNA NABAVKA USLUGA HOTELSKOG SMEŠTAJA I PRATEĆIH UGOSTITELJSKIH USLUGA (ŠIFRA: JNMV-U-6/2015-G)