ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ИСТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ МЊЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ГРАДА НОВОГ САДА, НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - (ШИФРА: ЈНМВ-У-10/2014-ГВ)