JAVNA NABAVKA USLUGA ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA ZA POTREBE ORGANA GRADA NOVOG SADA, NA PERIOD OD GODINU DANA - JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - (ŠIFRA: JNMV-U-10/2014-GV)