ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ ПУТЕМ ИНФОРМАТИВНИХ ПАНОА (ШИФРА: ЈНМВ-У-4/2015-Г)