JAVNA NABAVKA USLUGA - INFORMISANJA JAVNOSTI PUTEM INFORMATIVNIH PANOA (ŠIFRA: JNMV-U-4/2015-G)