ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - НАБАВКА НАМИРНИЦA ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ЈЕЛА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ