ЈАVNА NАBАVKА DОBАRА - NАBАVKА NАМIRNICA ZА PRIPRЕМАNJЕ ЈЕLА ZА PRОТОKОLАRNЕ PОТRЕBЕ