ЈАВНA НАБАВАКA УГОСТИТЕЉСККИХ УСЛУГА РЕСТОРАНА СА НАЦИОНАЛНОМ КУХИЊОМ ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА -ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ШИФРА: ЈНМВ-У- 4/2014-ГВ)