JAVNA NABAVAKA UGOSTITELJSKKIH USLUGA RESTORANA SA NACIONALNOM KUHINјOM ZA PROTOKOLARNE POTREBE GRADSKOG VEĆA GRADA NOVOG SADA -POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI (ŠIFRA: JNMV-U- 4/2014-GV)