9. ОКТОБАР – ЗАКОН О СПАЈАЊУ НОВОГ САДА И ПЕТРОВАРАДИНА

9. ОКТОБАР – ЗАКОН О СПАЈАЊУ НОВОГ САДА И ПЕТРОВАРАДИНА – Законом донесеним 9. октобра 1929. године градови Нови Сад и Петроварадин спојени су у јединствену градску целину. Одредбе овог Закона спроведене су током 1930. године, чиме се град Нови Сад проширио на десну обалу Дунава.