23. АПРИЛ – СВЕТИ ЂОРЂЕ

23. АПРИЛ – СВЕТИ ЂОРЂЕ – Према повластицама које је град добио, дан Светог Ђорђа био је одређен као датум када су грађани бирали своје поглаварство.