15. МАРТ – ФОРМИРАЊЕ ПРВОГ МАГИСТРАТА

15. МАРТ – ФОРМИРАЊЕ ПРВОГ МАГИСТРАТА – Градом је управљао Магистрат који су чинили велики судац и 12 сенатора бираних из редова православног и католичког грађанства. Судија и варошки капетан бирани су наизменично из српске и немачке народности.