Читај ми

ЗНАТНО ВЕЋА УЛАГАЊА ЗА ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Поред инвестиционих пројеката, сваке године Град издваја значајна средства за санацију и реконструкцију саобраћајних површина, превасходно у циљу да се, кроз радове на редовном одржавању, побољшају услови за ефикасно и безбедно одвијање саобраћаја. У протеклих десет година за ову намену уложено је чак 13 милијарди динара, а ове године остварен је рекордни буџет за путну привреду, који је опредељен за унапређење безбедности саобраћаја одржавањем око 20 км саобраћајница у самом граду, али и приградским насељима.

Захваљујући улагању ове године и Покрајинске владе, овогодишњи градски буџет увећан је за 800 милиона динара намењених одржавању путне инфраструктуре на територији Града Новог Сада.

Приликом планирања утрошка расположивих средстава, приоритет је дат поправци коловоза на булеварима и саобраћајницама булеварског типа, узимајући у обзир велику фреквенцију саобраћаја на овим путним правцима. У наредним месецима биће рехабилитован коловоз на Булевару Михајла Пупина (од Улице Жарка Зрењанина до Варадинског моста и навоз на мост), Булевару Јаше Томића (од улице Кисачке до улице Стевана Дороњског), Булевару Јована Дучића, као и Улици Радомира Раше Радујкова, на Београдском кеју (од Жежељевог моста до Данубиуса) и Футошком путу (од Улице Николе Тесле до Булевара кнеза Милоша).

Такође, боље услове за одвијање саобраћаја добиће и улице Хајдук Вељкова, Кисачка (од Булевара Јаше Томића до Темеринске), Успенска, Јована Суботића, Јанка Чмелика (од Бранка Бајића до Хаџи Рувимове), Бајчи Жилинског, Илариона Руварца и још неколико других саобраћајница. У циљу успостављања једнаких комуналних стандарда на комплетној територији Града, укључујући и приградска насеља, део средстава биће уложен за поправку коловоза у деловима Ветерника и Сремске Каменице.

Предвиђени радови започеће током септембра, а изводиће се интензивно, у зависности од повољних временских услова. У оквиру динамике радова нарочито ће се водити рачуна о томе да се у највећој могућој мери, колико то дозвољавају техничке могућности, обезбеди проточност саобраћаја у свим улицама у којима ће се реализовати планиране интервенције на саобраћајним површинама.

Нови Сад, 7. септембар 2022. године