Читај ми

ЗАВРШЕТАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МАЖУРАНИЋЕВЕ УЛИЦЕ У ПЕТРОВАРАДИНУ

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић и в.д. директора ЈП Завод за изградњу Мирјана Дејановић обишли су завршне радове на уређењу Мажуранићеве улице који представљају највећу овогодишњу инвестицију у Петроварадину.

- Посао је био веома захтеван али радови на реализацији једне од најважнијих инвестиција у овом делу града приводе се крају у договореним роковима. Излазили смо у сусрет нашим суграђанима и где год је то било изводљиво сређивали смо и прилазе њиховим кућама. Након завршетка Мажуранићеве, крећемо да реконструишемо и друге улице у Петроварадину према плану одржавања – нагласио је градоначелник Павличић.

Представници Центра за хуманизам, верску и културну толеранцију из Петроварадина захвалили су се Граду на подршци која је пружена у решавању проблема грађана Петроварадина, и нагласили да им је Град изашао у сусрет по питању готово свих захтева који су упућени.

Мажуранићева улица у Петроварадину се простире једним краком од Улице Дунавске дивизије, другим краком од Качићеве улице, краци се спајају наспрам улице Марка Орешковића, и протеже се до Улице Динка Шимуновића. Коловоз, дужине око 1,5 километара, ширине око 6 метара, био је у врло лошем стању. У једном делу Мажуранићеве улице, због велике денивелације терена и приступа постојећим објектима оформљена су два паралелна коловоза у дужини од око 200 метара: први, где се одвија једносмеран саобраћај је крак који долази из правца Качићеве улице, а други, од Динка Шимуновића према Качићевој је предодређен за двосмеран саобраћај.

На основу пројектног решења изграђен је нов коловоз, једнострана пешачка стаза ширине 1,6 метара и то на деоници где се одвија једносмеран саобраћај, док је на делу где је двосмеран саобраћај изграђена обострана пешачка стаза исте ширине. Са свих површина одводњавање се врши преко сливника који су постављени уз нижу ивицу коловоза, а који су прикључени на шахтове новоизграђене канализације. Поред тога, извршено је асфалтирање коловоза завршним слојем, у слепом краку Мажуранићеве улице, од Улице Динка Шимуновића, у укупној дужини од око 320 метара. Извођач радова на изградњи саобраћајних површина је Пут-инвест доо из Сремске Каменице. Уговорена вредност инвестиције је 89.675.608,00 динара.

У току су завршни радови на изградњи јавног осветљења, извршено је каблирање дуж целе улице, а у наредних десетак дана, планирано је да улица засија. Извођач радова је АД Техника из Вршца, а вредност овог посла износи 8.310.047 динара.

Нови Сад, 7. новембар 2011. године