„Заштита животне средине у прекограничним областима“ – “Protection of enviroment in cross-border territories”

У оквиру ИПА прекограничног програма Мађарска – Србија, одобрена су средства за пројекат „Заштита животне средине у прекограничним областима“ / „Protection of enviroment in cross-border territories“. Носилац пројекта је Завод за заштиту радника Нови Сад, а партнер је Government Office for Csongrad Country. Пројектом су обухваћена два слична насеља (Шангај са српске и Алђо са мађарске стране) у којима ће се испитати утицај погона за прераду нафте на животну средину узимањем узорака ваздуха, воде, земљишта и урина становника ова два насеља. С обзиром да се у Мађарској више од 10 година користи тзв. “зелене технологије” у преради нафте а у Србији нешто више од три, упоредиће се разлике у налазима и препоручити примена чистијих технологија уз размену искустава са обе стране. Укупна вредност пројекта износи 197.711 евра, а вредност пројекта која се односи на Завод за заштиту радника Нови Сад износи 85.670 евра.