„Заштита животне средине и употреба обновљивих извора енергије за зелену будућност деце“

У оквиру ИПА прекограничног програма Мађарска – Србија, одобрена су средства за пројекат „Заштита животне средине и употреба обновљивих извора енергије за зелену будућност деце“ / „Environment protection and utilization of renewable energy sources for green future of children“. Носилац пројекта је Агенција за енергетику Града Новог Сада, а парнтер Општина Алђо. Пројекат је образовног типа и односи се обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност. Пројекат је имплементиран са циљем подстицања деце на ефикасно коришћење енергије и утицаја на законски оквир из области енергије и заштите околине. Пројектом је развијан нови начин размишљања о енергетским ресурсима, последицама несавесног и предностима енергетски ефикасног трошења енергије. Најважнији ефекти ефикасног коришћења енергије су уштеде у новцу. Укупна вредност пројекта износи: 134.245,48 евра, од чега се 102.745,48 односи на Агенцију за енергетику Града Новог Сада.