ЗАКОНСКA РЕГУЛАТИВA И КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ-ОБЛАСТ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ