ЗАКЉУЧАК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА УДРУЖЕЊА У КУЛТУРИ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, КОЈА СВОЈИМ РАДОМ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ У ГРАДУ НОВОМ САДУ У 2024. ГОДИНИ