ЗАКЉУЧАК - ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ