ЗАКЉУЧАК О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ