ЗАКЉУЧАК-ДОПУНА РЕШЕЊА О СУБЈЕКТИМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ