„Заједничко стварање услова за развој малих и средњих предузећа у прекограничном региону“

Граду Новом Саду, као носиоцу пројекта је у партнерству са Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása из Киштелека, одобрен пројекат SMESCBC - „Заједничко стварање услова за развој малих и средњих предузећа у прекограничном региону“/ „Joint creation of conditions for development of SMEs in the cross border region“ у оквиру ИПА прекограничног програма Мађарска – Србија. Општи циљ пројекта је повећање конкурентности малих и средњих предузећа у региону кроз стварање могућности за заједнички економски раст. Поменути пројекат доприноси обезбеђењу синергије и сарадње у прекограничном региону привреде, обезбеђивањем бољег физичког окружења и преноса знања. Основна активност пројекта је израда Главног пројекта за центар за мала и средња предузећа (сектор индустрије, занатства и услуга) - мултифункционалну халу од 5.000 m2 према Плану детаљне регулације у радној зони "Римски шанчеви". Укупна вредност пројекта износи 114.196 евра, од чега вредност пројектног буџета који се односи на Град Нови Сад износи 65.136 евра.