Veb portal za investitore sa GIS-om

Projekat Postavlјanje sajta za nove investitore sa GIS-om grada je projekat koji je rangiran na prvo mesto u Strategiji privrednog razvoja Grada Novog Sada. Grad Novi Sad putem Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, u saradnji sa JP Zavodom za izgradnju grada, aplicirao je i dobio sredstva od delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, u okviru programa EXCHANGE 3, koji sprovodi Stalna konferecija gradova i opština (SKGO) za projekat "Veb portal za investitore sa GIS-om". Vrednost granta iznosi 257.090,09 evra, u dinarskoj protivvrednosti, a rok za realizaciju je 15 meseci.

 

Osnovu projekta čini izrada sajta koji treba da sadrži sve informacije koje će pomoći investitoru da se lakše odluči za ulaganje u Novi Sad. Sajt će obezbediti informacije o raspoloživim lokacijama kojima upravlјa Grad namenjenim prodaji, neophodne informacije za izgradnju, dobijanje građevinske dozvole, legalizaciju objekata, otpočinjanje biznisa i druge informacije od značaja za privlačenje investicija. Deo ovog sajta će biti Geografski informacioni sistem (GIS). Projektom je planirano unapređenje postojećeg GIS-a, kojim upravlјa Javno preduzeće Zavod za izgradnju grada, dodavanjem digitalizovanih kontura parcela sa atributima za katastarski broj parcele i broj katastarske opštine, za četiri katastarske opštine grada, a to su K.O. Novi Sad I, II, III i IV.