Ј А В Н И К О Н К У Р С за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Новом Саду