Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА, ЗА ДРУГУ ПОЛОВИНУ 2013. ГОДИНЕ