Читај ми

УСВОЈЕН АКЦИОНИ ПЛАН КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2017-2018. ГОДИНУ

Град Нови Сад усвојио је Акциони план реализације пројеката Стратегије културног развоја. Акциони план представља скуп специфичних и усмерених активности које ће Град Нови Сад, преко Градске управе за културу, а уз сарадњу са бројним другим актерима, реализовати у 2017. и 2018. години. План омогућава Градској управи да задржи флексибилност у деловању, и да се прилагођава променљивим околностима, како би се остварили циљеви предвиђени Стратегијом културног развоја од 2016. до 2026. године.

Методологија израде акционог плана заснивала се на принципима транспарентности и партиципативности. У припреми Акционог плана кључну улогу имала је Радна група за израду Акционoг плана културног развоја Града Новог Сада која је редовно вршила консултације са бројним појединцима, организацијама и установама, укључујући представнике институција културе и независне културне сцене. Текст Акционог плана објављен је 3. маја 2017. године у јавности, а о истом се расправљало и у оквиру три јавне расправе.

На основу Акционог плана у јулу ове године биће основан Форум за културу, стално саветодавно тело у чијем раду ће учествовати сви заинтересовани актери из области културе. Једна од првих тема Форума биће анализа досадашњих критеријума и мерила за доделу средстава приликом пројектног финансирања, али и формирање будућих критеријума и мерила по којима ће бити одлучивано како би се постигли најбољи резултати у том смислу.

Такође, међу првим приоритетима Форума биће активности у вези са реализацијом великих инфраструктурних подухвата, које предвиђа пројекат ''Нови Сад Европска престоница културе 2021. године'' као што су ревитализација подграђа Петроварадинске тврђаве и претварање Кинеске четврти у центар културног и креативног стваралаштва.

Како би се унапредили капацитети Градске управе за културу Акциони план предвиђа израду званичне интернет странице која ће олакшати и модернизовати комуникацију са заинтерсованим актерима у култури и учинити је транспарентнијом, што ће бити обављено у најскорије време.

Град Нови Сад путем ресорне управе на делу показује да жели да реши проблеме са којима су се суочавала поједина удружења годинама у назад. На темељу Одлуке о суфинансирању дела текућих трошкова репрезентативним удружењима у износу до 45 %, први пут је реализован Конкурс те врсте, како би удружења могла да повољније реше питања закупа простора.

И на овај начин, Град жели да пружи подршку не само институцијама, већ сада и невладиним организацијама која делују у области културе, показујући жељу за дугорчним, систематским и контиунуираним развојем културне сцене Града Новог Сада, а све у складу са Стратегијом културног развоја Града.

Нови Сад, 23. јун 2017. године