Читај ми

УСКОРО ПОЧИЊЕ ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ УПИСАНОМ У ПРИВАТНУ ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

У складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/17, 42/18 и 58/19) право на финансијску подршку може да оствари породица са децом узраста од шест месеци до поласка у основну школу која су уписана у предшколску установу на територији Града Новог Сада чији је оснивач друго правно и физичко лице.

Захтеви за финансијску подршку подносе се од 1. до 31. августа 2020. године, Градској управи за социјалну и дечију заштиту, путем Писарнице Градске управе за опште послове.

Захтеве подносе, како родитељи за новоуписану децу, тако и родитељи од раније уписане деце, с обзиром да решење о праву на финансијску подршку важи до 31. августа 2020. године.
Финансијску подршку родитељ може да оствари од првог дана наредног месеца од дана  подношења захтева.

Обрасци захтева могу се преузети у Писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе бр. 1. или на сајту Града www.novisad.rs у секцији Документи Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

С обзиром да је Градска управа за социјалну и дечију заштиту, уз допис, проследила путем мејла, свим предшколским установома на територији Града Новог Сада чији је оснивач друго правно и физичко лице, образац захтева за 2020/2021. годину, родитељи деце могу захтеве преузети и у предшколској установи у коју је дете уписано.

У складу са чланом 34. Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом, финансијска подршка исплаћује се у текућем месецу за претходни месец, уз доказ о уплати родитеља на текући рачун приватне предшколске установе и оверен месечни извештај приватне предшколске установе о присутности деце за свако дете које остварује финансијску подршку (СПД образац).

Нови Сад, 20. јул 2020. године