Читај ми

УСЕЉЕНО 136 ПОРОДИЦА У СТАНОВЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У ФУТОГУ

Градска управа за имовину је током ове недеље предала корисницима станове за избегла лица у Футогу. Укупно је изграђено 152 стана, а кључеве је до данас преузело 136 избегличких породица. Станови су изграђени из средстава донатора, у оквиру потпројекта 8, Регионалног стамбеног програма (РСП), док је Град Нови Сад обезбедио земљиште за изградњу објекта и у опремање локације инфраструктуром уложио 90 милиона динара.

Рeгиoнaлни стамбени програм зajeднички је вишeгoдишњи прoгрaм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa нajугрoжeниjе избeгличке пoрoдице у ове четири земље.

Спроводи се уз подршку ОЕБС-а и УНХЦР-а, а финансиран је првенствено донаторским средствима, и то Европске уније, која је и највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Норвешке, Италије, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга, Шпаније, Кипра, Чешке, Мађарске, Румуније и Словачке. Фондом РСП управља Банка за развој Савета Европе.

Нови Сад, 4. август 2022. године