Читај ми

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ''WELIVE''

Шеф Канцеларије за локални економски развој мр Горан Сечујски уручиo је награде, односно мобилне телефоне, ауторима пет најбољих идеја за унапређење ефикасности јавних сервиса на бази отворених података путем мобилних апликација у областима екологије, културе, туризма и саобраћаја.

На Јавни оглас путем ''WeLive'' платформе било је пријављено петнаест идеја, а награђене су следеће идеје: ''Култура у граду'', ''Моја месна заједница'', ''Street Art Novi Sad'', ''Град Нови Сад месечно баци 100000 евра у пластици'' и ''Јавне чесме и бунари на којима је вода за пиће безбедна''. Мобилне телефоне најновије генерације добили су Снежана Богдановић, Душан Татић, Миливој Костић, Немања Радић и Сања Бјеловић.

- Циљ овог пројекта, у којем учествују Град Нови Сад и ЈКП ''Информатика'', је да се унапреде услуге локалне администрације кроз развој информационих технологија и мобилних сервиса који ће омогућити грађанима и привредним субјектима да послове са јавним сектором решавају на ефикаснији начин. Један корак смо предузели, а то је да чујемо идеје наших суграђана, наградимо најбоље, да би потом уследило такмичење за тимове програмера и дизајнера, који ће такође добити награду, али о томе нешто више за неколико месеци. Дакле, идеја овог пројекта и намера Европске комисије је да се повежу локална самоуправа, грађани и привреда и да коришћењем савремене технологије побољшају међусобну комуникацију, а јавна администрација своје услуге према грађанима и привреди – нагласио је мр Горан Сечујски и додао да су идеје вредноване према томе колико су технички изводљиве и финансијски одрживе, односно према значају њиховог друштвеног, еколошког и економског утицаја на локалну заједницу.

Аутор првонаграђене идеје ''Култура у граду'' Снежана Богдановић рекла је да се пријавила на конкурс јер сматра да је такав вид комуникације са Градском управом веома значајан и изразила наду да ће електронски сервиси у будућности олакшати решавање свакодневних проблема грађана. Идеја коју је она понудила односи се на апликацију у којој би биле обједињене информације о свим културним догађањима у Новом Саду како би грађани о томе могли да се информишу на једном месту.

Конкурс који је био отворен oд 13. дo 31. мaртa 2017. гoдинe, реализовала је Канцеларија за локални економски развој Града Новог Сада, а у оквиру програма ''Horizon 2020''. Поред награде на Конкурсу за избор најбоље идеје, свих пет награђених идеја биће имплеметирано у мобилне апликације.

Нови Сад, 23. јун 2017. године