Управљање јавном имовином

У оквиру програма EXCHANGE 4 Граду Новом Саду је одобрен пројекат “Управљање јавном имовином“. Партнери на пројекту су ЈКП “Информатика” Нови Сад и Општина Апатин, у сарадњи са Градском управом за урбанизам и стамбене послове. Пројекат подразумева подизање стручних капацитета у областима уписа права јавне својине и управљања, набавку рачунарске опреме и софтверске апликације за евидентирање имовине, израду Студије о примени методологије пописа и управљања имовином за потребе Града Новог Сада и организацију пописа станова, стамбених објеката, пословног простора и гаража у Новом Саду. Укупна вредност пројекта је 147.267,43 ЕУР, вредност донације је 112.320,87 ЕУР, а трајање пројекта је било 12 месеци.