Читај ми

УМАЊУЈУ СЕ ИЗНОСИ НА РАЧУНИМА НОВОСАДСКИХ ПОРОДИЦА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ

У циљу подстицања наталитета и пружања подршке породицама са троје и више деце на предлог градоначелника Новог Сада Игора Павличића, на октобарској Скупштини Града Новог Сада донета је Одлука о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2012. години.

Породице са троје и више деце од наредне године имаће значајно умањене рачуне за комуналије за 30 до 50 одсто. Наиме, породице са троје, четворо или петоро деце добијаће попуст од 30 одсто, домаћинства где има шесторо, седморо или седморо деце плаћаће 40 одсто ниже рачуне, а породицама са деветоро и више деце трошкови за комуналије биће преполовљени.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На сајту Града Новог Сада (www.novisad.rs), као и на писарници Градске куће може се преузети Захтев за умањење обавеза плаћања комуналних услуга у 2012. години. Захтев за умањење обавеза плаћања комуналних услуга подноси се Градској управи за социјалну и дечију заштиту путем писарнице Градске управе за опште послове, најкасније до 31. децембра 2011. године.

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се:

1. фотокопија извода из матичне књиге рођених за децу у породици,
2.фотокопија личне карте, односно расељеничке легитимације за родитеље и пунолетну децу,
3. потврда о редовном школовању за децу, и
4. јединствени месечни рачун за претходни месец.

Умањење обавеза плаћања комуналних услуга из члана 3. ове одлуке, утврђује се у висини од 30% за породице са троје, четворо и петоро деце, 40% са шесторо, седморо и осморо деце и 50 % са деветоро и више деце. Потребно је да сви имају пребивалиште на истој адреси.

Умањење из члана 1. ове одлуке остварује се за комуналне услуге које пружају Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад, Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад и Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад, а наплаћује их Јавно комунално предузеће "Информатика" Нови Сад путем јединственог месечног рачуна.

Ако су подносиоци захтева подстанари потребно је да оду у ЈКП "Информатика" Нови Сад, ради подношења изјаве да желе да рачун за обједињену наплату гласи на њихово име и да се са тим сагласи и власник стана. Такође, није потребно закључити уговор о закупу стана, а потребно је имати уредно измирене обавезе за доспеле рачуне обједињене наплате.

Нови Сад, 8. новембар 2011. године