Читај ми

УГРАДЊА СЛИВНИКА НА КРИТИЧНИМ МЕСТИМА У КОПЕРНИКОВОЈ УЛИЦИ

У циљу обезбеђивања лакшег и безбеднијег одвијања саобраћаја у Коперниковој улици, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције покренула је активности на решавању проблема задржавања велике количине атмосферских вода на коловозу.

Док се не стекну услови за комплетно уређење ове улице, што ће укључити и изградњу атмосферске канализације, као привремено решење биће извршено одвођење површинских вода уградњом сливника на критичним местима.

Екипа надлежног предузећа ЈКП „Пут“, уз контролу надзорног органа Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, извршила је снимање на терену и на основу добијених резултата одређене су тачне локације за постављање седам сливника.
Тренутно је у току набавка потребног материјала, а сами радови на изградњи сливника биће изведени чим наступе повољне временске прилике.

Уклањањем прекомерних количина атмосферске воде створиће се услови да се, у оквиру редовног одржавања путне инфраструктуре, изврше и радови на санацији коловоза у Коперниковој улици.   

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Нови Сад, 26. фебруар 2018. године