Читај ми

У НОВОМ САДУ ОТВОРЕНО ПРВО ОД ТРИ ПЛАНИРАНА РЕЦИКЛАЖНА ДВОРИШТА

Данас је на Градској депонији у Новом Саду отворено прво од три планирана рециклажна дворишта, што представља значајан корак у правцу одрживог управљања отпадом. Грађани ће на ову локацију моћи да донесу картон, пластику, алуминијум и сличне материјале, али такође и отпад попут гума, акумулатора и батерија.

-Данас смо овде да отворимо прво рециклажно двориште у Новом Саду које представља полазну тачку у изградњи Регионалног центра за управљање отпадом. Овакви центри имају веома важну улогу у свеукупном систему управљања отпадом, јер представљају везу између јединица локалне самоуправе, грађана, овлашћених сакупљача и лица која врше третман отпада- истакла је чланица Градског већа за имовину и имовинско-правне послове, заштиту животне средине, одрживи развој и енергетску ефикасност Мира Раденовић Бојић и додала да ће грађани на ову локацију моћи да доносе све што они природно и селектују картон, пластику, алуминијум и слично, али такође и отпад посебних токова попут гума, акумулатора, батерија.

Ново рециклажно двориште има три функционалне целине, укључујући улазну зону у којој се мери донети рециклажни отпад, затим халу за селекционисање која има функцију пријема сакупљеног отпада и сепарацију и на крају рециклажни простор за посебне токове отпада који су намењени адекватном збрињавању.

-Као један од приоритетних задатака Града Новог Сада јесте решавање питања управљања отпадом, који је постао део нашег свакодневног живота. Потребно је уложити додатни напор у погледу едукације наших грађана, али и обезбеђивања оваквих рециклажних дворишта где ће се отпад колектовати и самим тим смањити могућност стварања дивљих депонија- рекла  Раденовић Бојић и најављује да ће се крајем маја расписати јавна набавка за избор извођача радова за изградњу Регионалног центра за управљање отпадом.

Вредност инвестиције Града Новог Сада у изградњу овог рециклажног дворишта износи 190 милиона динара, а Министарство за заштиту животне средине издвојило је додатних 32 милиона динара.

Тренутно је у току израда пројектно-техничке документације за изградњу другог рециклажног дворишта које је планирано у Футогу, док ће треће рециклажно двориште биће изграђено на Петроварадинској страни. На овај начин ће сви делови Новог Сада бити подједнако обухваћени рециклажним системом.

Нови Сад, 10. мај 2024. године