Читај ми

ЦЕНТРАЛНА БАЗA ПОДАТАКА МАТИЧНИХ КЊИГА

Министарство за државну управу и локалну самоуправу уручило је квалификоване електронске сертификате матичарима и заменицима матичара за кориштење централне базе података матичних књига у свим Месним канцерларијама на подручју Града Новог Сада.

Наиме, грађани са пребивалиштем на територији Града Новог Сада моћи ће да добију изводе из матичних књига у својим месним канцеларијама, уколико су рођени у местима која се налазе у централној бази података.

Планирано је да се у наредном периоду месне канцеларије са подручја Града Новог Сада постепено умреже у централну базу података.

Нови Сад, 12. новембар 2010. године