Читај ми

ТРЕЋА РАТА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Градска пореска управа Града Новог Сада подсећа порескe обвезнике физичка лица, предузетнике и правна лица да 14. августа 2023. године, доспева за плаћање 3. рата годишњег пореза на имовину за 2023. годину. 

Информације као и одговоре на све недоумице поводом доспећа 3. рате годишњег пореза на имовину заинтересована лица поред шалтер сале у Војвођанских бригада 24-26, издвојеног шалтер места у просторијама ЈКП „Информатика“ на адреси Булевар Слободана Јовановића бр.15, инфо пулта Градске пореске управе у ТЦ „Променада“, могу добити и путем електронске поште на мејл адресу gpu@novisad.rs, и на бројеве телефона: 4871-707, 4871-751.

Градска пореска управа позива пореске обвезнике да своје обавезе измирују у законом прописаним роковима и тиме избегну обрачун и наплату камате по стопи која на данашњи дан износи 16,5%.

Копију Решења о утврђеном порезу на имовину за 2023. годину порески обвезници и даље могу преузети у свим радним јединицама ЈП „Пошта Србије“ на територији Града Новог Сада као и свим радним јединицама насељених места која припадају Граду Новом Саду.

Заједно градимо наш Град.  

Нови Сад, 9. август 2023. године