Читај ми

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Планирани износ од 10 000 000 динара за субвенционисање самозапошљавања жена на територији Града Новог Сада ове године је дупло виши у односу на претходну.

Јавним позивом за субвенционисање самозапошљавања жена на територији Града Новог Сада је дефинисано да се субвенција додељује незапосленим женама са евиденције Националне службе за запошљавање ради оснивања неког облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач у њему заснива радни однос.

Субвенција се додељује у једнократном износу од 150 000 до 400 000 динара, у зависности од новорегистроване делатности и висине оправданих трошкова и улагања исказаних у бизнис плану.
Незапослена жена која оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.

Јавни позив за доделу те субвенције објављен је на сајту Града www.novisad.rs у „Актуелним документима“, на огласној табли Националне службе за запошљавање, као и на сајту Градске управе за привреду www.privredans.com где су доступне информације о условима за подношење захтева за доделу субвенције као и о потребној документацији.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка средстава предвиђених за ту намену.

Нови Сад, 17. мај 2017. године