Читај ми

СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ 73 ПРИПРАВНИКА

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић донео је Одлуку о избору послодававаца којима се одобравају средства за стручно оспособљавање и запошљавање 73 приправника у 2012. години.

Град је обезбедио 31.536.000,00 динара, за финансирање месечних зарада приправника са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, у износу од 36.000,00 динара, за период од 12 месеци.

У намери да се финансијски помогне приватном сектору и подстакне запошљавање и повећање запошљивости код приватних послодаваца, приликом одлучивања приоритет су имали послодавци из приватног сектора.

Од 2008. године па до сада Град је финансирао запошљавање 396 приправника и то: 2008 – 50, 2009 – 133, 2010 – 39, 2011 – 101 и 2012 -73 и за то је издвојено око 140.000.000,00 динара.

Реализација ове мере Активне политике запошљавања Града Новог Сада је од значаја за млада незапослена лица, којима се омогућава да први пут заснују радни однос у занимању за које су стекли стручну спрему и да се оспособе за самосталан рад у струци, као и да положе стручни или приправнички испит.


Нови Сад, 30. април 2012. године