Читај ми

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ НИС-а И ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић присуствовао је потписивању Споразума о социо-економској сарадњи између Владе АП Војводине и Нафтне индустрије Србије а.д. за 2012. годину а Споразум су потписали председник Владе АП Војводине, др Бојан Пајтић и генерални директор НИС-а а.д, др Кирил Кравченко. Споразум се потписује у циљу побољшања друштвене, економске и инвестиционе климе у Покрајини, као и због развоја локалних заједница, а поред тог документа потписани су и допунски споразуми са општинама и градовима у Војводини, као и посебан Споразум о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између НИС а.д. и Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова.

- Данашњи Споразум има много шири обухват, због тога што он у себи садржи основу за запошљавање 250 младих стручних људи у наредном периоду у НИС-у. Договорено је да ће покрајинска влада, односно локална самоуправа финансирати половину њихових плата, док ће НИС обезбедити средства за другу половину – истакао је председник др Пајтић.

Градоначелник Новог Сада Игор Павчличић и генерални директор НИС а.д др Кирил Кравченко потписали су Споразум о сарадњи НИС-а и локалних самоуправа, а тај документ потписали су и председници општина Панчево, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Житиште и Кањижа.

Како је објаснио председник војвођанске владе, будући да ће половина средстава, а то значи од укупно 80 милиона динара, 40 милиона бити усмерено у програме које дефинишу локалне самоуправе, други део тих средстава отвориће се за јавне конкурсе на које ће моће да се јаве грађани у локалним срединама. То значи, прецизирао је председник Пајтић, да грађани путем јавног конкурса треба да предложе креативне, примењиве идеје у својим локалним самоуправама, које ће потом комисија, састављена од представника НИС-а, локалне самоуправе и Владе АП Војводине, анализирати и реализовати.

Нови Сад, 27. април 2012. године