Читај ми

СПИСАК МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА ТРГОВИНСКИХ ЛАНАЦА КОЈИ ЋЕ РАДИТИ НЕДЕЉОМ ОД 04 ДО 07 ЧАСОВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА

Назив трговинског ланца Град/Место Адреса
Аман Kаћ Kраља Петра И, 3

Нови Сад Народног фронта 73а и 73 б
Нови Сад Трг Багрема бб

Делхаизе Нови Сад Булевар Ослобођења 18, Нови Сад

Нови Сад Булевар Цара Лазара 79а - Лиман 4
Нови Сад Булевар Јована Дучића 1а
Дис Нови Сад Футошки пут 10, 21000 Нови Сад

Друштво трговаца Нови Сад Футог Царице Милице 89
Kаћ Светосавска 77
Kисач Јаносикова 6
Kовиљ Kраља Петра I 26

Нови Сад Kолубарска 9
Нови Сад Народног фронта 28
Нови Сад Париске комуне 52
Нови Сад Милеве Марић 48
Нови Сад Ракоци Ференца
Нови Сад Милеве Марић 5
Нови Сад Народног фронта 63
Нови Сад Бранимира Ћосића 42
Нови Сад Булевар Kраља Петра И 1
Нови Сад Прерадовићева 75
Нови Сад Омладинског покрета 10
Нови Сад Старине Новака 17
Нови Сад Браће Рибникара 56
Нови Сад Булевар ослобођења 65а
Нови Сад Булевар Патријарха Павла 14
Нови Сад Ђорђа Никшића Јохана 26
Нови Сад Душана Даниловића 22
Нови Сад Мише Димитријевића 89
Нови Сад Владике Ћирића 29
Нови Сад Kикинда Тозе Марковић 150а
Нови Сад Бранислава Букурова 25
Нови Сад Боже Kузмановића 130
Нови Сад Облачића Рада 36

Сремска Kаменица Железничка 27

Домаћи Трговински Ланац Бегеч Партизанска 7
Kаћ Светосавска 50 и Здравка Челара

Нови Сад Тихомира Остојића 4
Нови Сад Прерадовићева 32
Нови Сад Јанка Чмелика 66
Нови Сад Булевар Kраља Петра I 7
Нови Сад Браће Дроњак 3
Нови Сад Булевар Патријарха Павла 93
Нови Сад Душана Даниловића 14
Нови Сад Руменачки пут 17

Лидл Нови Сад Бул. Војводе Степе 2

Нови Сад Јована Храниловића

Мерkатор Нови Сад Булевар ослобођења 102
Нови Сад Булевар ослобођења 27
Нови Сад Царице Милице 26
Нови Сад Руменачка 150
Нови Сад Kиш Ернеа 2

Микромаркет Kаћ Светосавска 31
Kовиљ Лазе Kостић 87
Нови Сад Мише Димитријевића 1
Нови Сад Браће Рибникара 8
Нови Сад Хаџи Рувимова 48
Нови Сад Булевар Kнеза Милоша 2а
Нови Сад Тихомира Остојића 2
Нови Сад Јанка Чмелика 108
Нови Сад Алексе Шантића 68
Нови Сад Булевар Kнеза Милоша 13
Нови Сад Гундулићева 20
Нови Сад Данила Kиша 6
Нови Сад Шафарикова 17
Нови Сад Цара Душана 46
Нови Сад Шекспирова 30
Нови Сад Јанка Веселиновића 25
Нови Сад Новосадског сајма 18
Нови Сад Булевар Ослобођења 43-51
Нови Сад Булевар Ослобођења 4
Нови Сад Радничка 16
Нови Сад Марка Миљанова 17
Нови Сад Ћирпанова 1а
Нови Сад Димитрија Аврамовића 1
Нови Сад Сентандрејски пут 57
Нови Сад Темеринска 51
Нови Сад Трг Мајке Јевросиме/Илије Бирчанина
Нови Сад Миленка Грчића 1а
Нови Сад Београдски Kеј 13
Нови Сад Kраља Петра I 73
Нови Сад Ђорђа Јовановића 8
Нови Сад Руменачка 21-23
Нови Сад Железничка 11
Нови Сад Гери Kароља 33
Нови Сад Николе Пашића 34
Нови Сад Бранка Ћопића 80
Нови Сад Гогољева 13а
Нови Сад Мичуринова 68а
Нови Сад Р.Р.Радујкова 5
Нови Сад Гундулићева 2а
Нови Сад Руменачка 53
Нови Сад Фрушкогорска 20
Нови Сад Kисачка 31
Нови Сад Павла Папа 37
Нови Сад Булевар Патријарха Павла 113
Нови Сад Стражиловска 19
Нови Сад Угао Бул.Ј.Томића и ул.С.Kовачевића
Нови Сад Kраљевића Марка 32
Нови Сад Јанка Чмелика 2
Нови Сад Ласла Гала 8
Нови Сад Бул.Патријарха Павла 59
Нови Сад Бул.Цара Лазара 7а
Нови Сад Вршачка 4
Петроварадин Прерадовићева 14
Сремска Kаменица Трг Змај Јове 5
Сремски Kарловци М.Стратимировића 34
Ветерник Kраља Петра И 7а
Универекспорт Футог ( Нови Сад) РАДЕ KОНДИЋА 44

Kаћ KРАЉА ПЕТРА I 1

Нови Сад ЛАЗЕ НАНЧИЋА 1
Нови Сад ФУТОШKИ ПУТ 93Ц
Нови Сад СЕНТАНДРЕЈСKИ ПУТ ББ
Нови Сад МИЧУРИНОВА 58-60
Нови Сад ДР СВЕТИСЛАВА KАСАПИНОВИЋА 10-14
Нови Сад СУТЈЕСKА 2
Нови Сад Mарка Mиљанова 3
Нови Сад Булевар Jована Дучића 9
Нови Сад ПУПИНОВА ПАЛАТА
Петроварадин ( Нови Сад) ОKРУГЛИЋЕВА 17
Руменка ПАРТИЗАНСKА 54
Сремска Kаменица ВОЈВОДЕ ПУТНИKА 79

Нови Сад, 21. март 2020. године