Читај ми

ШЕСТ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ЖЕНСКО ИНОВАЦИОНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Град Нови Сад расписао је Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за подршку развоја женског иновационог предузетништва на територији Града Новог Сада за 2021. годину. Конкурс је расписан у циљу стимулације развоја женског иновативног предузетништва и подизања степена иновативности жена предузетница на територији Новог Сада.

Укупан износ средстава по овом Конкурсу је 6.000.000,00 динара, а бесповратна подстицајна средства се корисницама додељују једнократно у максималном износу од 300.000,00 динара по једној пријави.

Специфични циљеви Конкурса су унапређење пословног процеса кроз увођење нових производних, пословних или побошљање постојећих линија, покретање нових предузетничких активности, отварање могућности за модернизацију и проширење производних и услужно оријентисаних делатности и очување постојећих и стварање услова за отварање нових радних места.

Право учешћa на Конкурсу имају микро и мала предузећа у власништву жена са уделом од минимум 51% у укупном капиталу друштва и предузетничке радње чији су оснивачи жене, са седиштем на територији Града, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најкасније до 31. децембра 2018. године и који имају активан статус. Један привредни субјекат може на овом Конкурсу да учествује само са једном пријавом.

Конкурс је објављен 21. септембра 2021. године а рок за подношење пријава је 15 дана. Комплетан текст Конкурса може се погледати на званичном сајту Града Новог Сада или на сајту Градске управе за привреду.

Нови Сад, 22. септембар 2021. године