Читај ми

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић апелује на све грађане да превентивно делују и обрате пажњу на леденице које се стварају на крововима кућа и зграда, а којима прети опасност од пада чиме се директно угрожава безбедност пролазника.

Према извештајима из Хидрометеоролошког завода, на територији града се очекују изузетно ниске температуре и треба правовремено реаговати и предупредити пад формираних леденица како би се избегло повређивање пролазника.

Молимо грађане да из својих домова не излазе без преке потребе и да не крећу на пут без одговарајуће опреме, а да уколико су у могућности уклоне леденице са својих кровова, тераса и балкона. Тамо где постоји опасност од пада леденица, а грађани и Скупштине станара не могу да их уклоне самостално, треба обавестити Комуналну инспекцију.

Предузећа, установе, друга правна лица и предузетници, дужни су да уклањају снег и лед са тротоара, прилазних путева и стаза које користе испред пословних објеката и да их, у случају поледице, посипају одговарајућим материјалом од коловоза до објекта у коме се пословни простор налази, као и да уклањају снег и лед са крова објекта ако представљају опасност за пролазнике и сам објекат. Када није могуће уклањање снега и леда са кровова зграда, грађани су дужни да благовремено поставе одговарајуће ознаке упозорења о опасности од обрушавања снега и леда са кровова, као и одговарајуће запреке ради обилажења угрожених делова на тротоару, а за неиспуњавање горе наведених обавеза предвиђене су казне.

Нови Сад, 10. децембар 2012. године