Читај ми

САОПШТЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ - СЕКТОРА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Комунална полиција је 6. децембра 2012. године почела са акцијом упознавања председника скупштина станара са Одлуком о уређењу Града која у члану 107. говори о обавезама уклањања снега и леда са тротоара, прилазних путева и других јавних површина испред стамбених зграда. Поменута Одлука такође предвиђа у члану 108. њихову дужност  да у случају немогућности уклањања снега и леда са кровова зграда благовремено поставе одговарајуће ознаке упозорења о опасности од обрушавања снега и леда са кровова,  као и одговарајуће запреке ради обилажења угрожених делова на тротоару.

С обзиром на то да стамбене зграде имају статус правног лица,  за неиспуњавање наведених обавеза предвиђена је мандатна казна на лицу места у износу од 20.000 динара за стамбену зграду, као и 5.000 динара за одговорно лице- председника скупштине станара.

Комунална полиција је покренула иницијативу да преко Актива директора средњих школа организује едукативна предавања на тему рада Комуналне полиције (надлежности, врсте овлашћења, Одлуке Скупштине Града које примењује Комунална полиција), а у циљу приближавања рада ове службе популацији средњошколског узраста.

                                            
                                                             Начелник Комуналне полиције 
                                                                           Мирослав Лакетић