РЕЗУЛТАТИ ОГЛАСА О СПОВЕЂЕЊУ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА