РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА за избор пројеката у области културе, пројеката уметничких, стручних и научних истраживања у области културе Града Новог Сада, који се финансирају, односно суфинансирају из буџета Града Новог Сада, у другој половини 2013. годин