РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА за избор пројеката у култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва

РЕЗУЛТАТИ  ЈАВНОГ КОНКУРСА

за избор пројеката у култури који представљају  значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада, за 2013. годину

     Јавни конкурс је, на основу члана 16. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12 и 25/12), спровела Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, у саставу: председник Комисије, Никола Страјнић, професор књижевности, и чланови Комисије, Влада Гвозден, књижевни критичар, и Јован Зивлак, књижевник.

     Комисија је утврдила, да је, пријаве на Јавни конкурс за избор пројеката у култури који представљају  значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада, за 2013. годину, поднело 68 носилаца са укупно 152 пројекта. 

                Учесници јавног конкурса су за суфинансирање реализације пројеката у области књижевног стваралаштва и издаваштва, укупно потраживали 56.527.479,82 динара.

     Након извршеног детаљног прегледа и процене приспелих пројеката, а у складу са одредбама чл. 19. и 20. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12 и 25/12), Комисија је одлучила да определи средства из буџета Града Новог Сада за суфинансирање реализације пројеката који представљају  значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, у укупном износу од 10.000.000,00 динара, за 40 носилаца пројеката са укупно 59 пројеката, и то за:
  

1. Мало историјско друштво - Нови Сад, Сремска Каменица
пројекти:
-"Објављивање VI и VII тома едиције "Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини 1941-1945"                                                                         200.000,00 динара                                                                                              
-"Објављивање књиге "Хуманитарна акција Диане Будисављевић
   1941-1945"                                                                                         120.000,00 динара             
                                                                                               Укупно: 320.000,00 динара

2. Платонеум ДОО за издавачку делатност Нови Сад, Нови Сад
пројекат:
-"Др Катарина Васић - Портрети српских архијереја у Карловачкој митрополији (1690-1790)"
                                                                                                                   400.000,00 динара

3. Национал ДОО за издаваштво, трговину и услуге Нови Сад, Нови Сад
пројекат:
-"Хришћански свет - Мржње, ратови, демони", аутор Дарко Гавриловић" 
                                                                                                                   150.000,00 динара

4. Фондација "Европа" Нови Сад
пројекат:
-"Часопис "Еуропа", бр. 12"                                                                   100.000,00 динара                                                                                                                                                                    

    

5. Удружење грађана "Пхралипе Нови Сад", Нови Сад
пројекат:
-"Дечија песмарица II"                                                                            100.000,00 динара

6. Друштво за издавачку делатност Бистрица ДОО Петроварадин, Петроварадин
пројекти:
- "Разговори"                                                                                           60.000,00 динара
-"Срце пчеле", изабране песме"                                                            70.000,00 динара
                                                                                                Укупно: 130.000,00 динара

7. Орфеус ДОО за издавачку делатност Нови Сад, Нови Сад  
пројекти:
- "Иван Негришорац", изабране и нове песме"                                    150.000,00 динара
- "Енциклопедија Ниче", Хенинг Отман (Henning Ottmann, 1944)"  150.000,00 динара
- "С текуће траке 20. века, Књижевне и ликовне критике, Јасна Мелвингер"
                                                                                                                  115.000,00 динара
                                                                                                 Укупно: 415.000,00 динара

 

8. Дневник Холдинг акционарско друштво за новинско - издавачку делатност, Нови Сад - у реструктурирању, Нови Сад
пројекти:
- "Милан Шевић: Дневници" (Приредила: др Зорица Хаџић)"          120.000,00 динара
- "Радмила Гикић Петровић: Приче"                                                    150.000,00 динара
                                                                                                  Укупно: 270.000,00 динара

 

9. "Издавачки завод Форум" - за издавање књига и часописа, Нови Сад
пројекти:
- "Издавање књижевног друштвеног часописа "Letunk"
у 2013. години"                                                                              200.000,00 динара
- "Издавање књижевног часописа "Hid" у 2013. години"          400.000,00 динара
                                                                                         Укупно: 600.000,00 динара

10. Mediterran Publishing ДOO Нови Сад, Нови Сад
пројекат:
- "Мишел Фуко: Историја лудила у доба класицизма"
(Michel Foucault: Histoire de la folie a l' age classique)"                250.000,00 динара

11. Епархијски управни одбор Епархије бачке, Беседа - издавачка установа, Нови Сад
пројекат:
- "Шематизам Епархије бачке за 2013. годину"                           400.000,00 динара

12. Удружење "Данубиус", Нови Сад
пројекат:
- "Cserny Gyorgy" Иштвана Балога"                                              100.000,00 динара
 

13. Реља Дражић предузетник, Футура - публикације, Нови Сад
пројекат:
- "Едиција Нојзац: Преводи значајних дела аустријске књижевности,
Роберт Музил, "Оставштина за живота"                                       100.000,00 динара

14. Матица српска, Нови Сад
пројекти:
- "Летопис Матице српске"                                                               50.000,00 динара
- "Академик Василије Крестић "Срби у Угарској 1790-1918"     350.000,00 динара
- "Књига: "Уметничка топографија Новог Сада"                          100.000,00 динара
                                                                                           Укупно: 500.000,00 динара

15. Епархија бачка, Црквена општина новосадска, Нови Сад
пројекат:
- "Монографија - Успенска црква у Новом Саду"                          300.000,00 динара

16. Међународни центар књижевности за децу Змајеве дечје игре, Нови Сад
пројекти:
- "Да ли ми верујете? (избор српске поезије за децу)"                         100.000,00 динара
-"Часопис ДЕТИЊСТВО"                                                                       400.000,00 динара
                                                                                                  Укупно: 500.000,00 динара

17. Удружење композитора Војводине, Нови Сад
пројекат:
"Чудесна је дечја машта - најлепше песме за децу,
за млађу и за ону старију"                                                                       100.000,00 динара

 

18. Агенција за издавање новина Крајина прес Миле Совиљ ПР Нови Сад,
Нови Сад
пројекат:
- "Крајишке новине"                                                                                 200.000,00 динара

 

19. Издавачка књижарница Зорана Стојановића ДОО за издавачку делатност и услуге у промету Нови Сад, Нови Сад
пројекти:
- "Павле Ивић, целокупна дела, том IX/I-II, Полемички списи"            200.000,00 динара
- "Јасмина Грковић: Историјска лингвистика"                                        100.000,00 динара
- "Жан-Пјер Фај: Тоталитарни језици"                                                     350.000,00 динара
                                                                                                      Укупно: 650.000,00 динара

 

20. Фондација "Легат Светозара Петровића", Нови Сад
пројекат:
- "Витомир Вулетић: "Тургењев и племићка гнезда"                             100.000,00 динара

 

21. "Независна уметничка асоцијација ИЗБА", Нови Сад
пројекат:
- "Каталог Савремене Уметности Изба (4. и 5. број)"                             100.000,00 динара

 

22. Новинско-издавачка установа "Хлас људу" Нови Сад, Нови Сад
пројекат:
- "Часопис за културу, науку, уметност и књижевност "Obzory"          100.000,00 динара

 

23. Јеврејска општина Нови Сад, Нови Сад
пројекат:
- "Издавање зборника докумената о депортацији бачких Јевреја
  1944. године"                                                                                    100.000,00 динара

 

24. Удружење  "PER.ART", Нови Сад
пројекат:
- "Књига: Наталија Владисављевић
"Прелеп осећај имаш да будеш оно што јеси"                                120.000,00 динара                                                            

25. Друштво за украјински језик, књижевност и културу "Просвита", Нови Сад
пројекат:
- "Часопис "Украјинске слово"                                                         200.000,00 динара

26. Друштво књижевника Војводине, Нови Сад
пројекат:
- "Часопис "Златна греда"                                                                  800.000,00 динара

 

27. Позоришни музеј Војводине, Нови Сад
пројекти:
- "Сава Стефановић: Уметност певања Вере Ковач Виткаи"        120.000,00 динара
- "Јадранка и Светозар Раде Радујко: Позоришна музика у Новом Саду
(почеци позоришне музике код Срба (1801-1914) с освртом на рад Исидора Бајића
у Српском народном позоришту"                                                     80.000,00 динара
- "Зоран Ђерић: Драматуршки постскриптум"                                 75.000,00 динара
                                                                                             Укупно: 275.000,00 динара

 

28. Српско народно позориште Нови Сад, Нови Сад
пројекат:
- "Обнова рада Српског народног позоришта из Новог Сада
после Првог светског рата (1918-1921)"                                          100.000,00 динара

 

29. Новосадски клуб, Нови Сад
пројекат:
- "Свеске за историју Новог Сада"                                                    120.000,00 динара

 

30. Новинско-издавачка установа "Руске слово" Нови Сад, Нови Сад
пројекат:
"Часопис за књижевност, културу и уметност "Шветлосц"                   350.000,00 динара

31. Алфаграф графичка радња Динко Шимуновић ПР Петроварадин, Петроварадин
пројекти:
- "Златно дрво Јеванђеља"                                                                             50.000,00 динара
- "Закључавања (приче)"                                                                               40.000,00 динара
- "Нова читања Андрићевог дела" Оливера Радуловић"                          100.000,00 динара
                                                                                                       Укупно: 190.000,00 динара

32. Штампарија Фељтон ДОО графичко издавачко предузеће Нови Сад, Нови Сад
пројекат:
- "Објављивање књиге Наде Савковић: Јован А. Дошеновић између италијанских утицаја и српских читалаца"                                                                      100.000,00 динара

33. Колегијум за високо образовање војвођанских Мађара, Нови Сад
пројекат:
- "Дијахронски језички пресеци (Студије из историје мађарског језика) -
Diakron nyelvi metszetek (Nyelvtorteneti tanulmanyok)"                           150.000,00 динара

34. Издавачко предузеће за унутрашњу и спољну трговину Православна реч ДОО Нови Сад
пројекат:
- "Селимир Радуловић, Изабране песме 1 - 5"  1. У сјенку улазим оче  2. О тајни ризничара свих суза  3. Снови светог путника  4. Под кишом суза с Патмоса  5. Светло из очеве колибе"                                                                                         200.000,00 динара

35. ДОО Издавачка кућа Тиски цвет Нови Сад, Нови Сад
пројекат:
- "Објављивање монографије: Чарда на Аркању,
ауторке Данке Вишекруне"                                                                       100.000,00 динара

36. СЗТУР Издавачка кућа Прометеј Зоран Колунџија ПР Нови Сад , Нови Сад
пројекти:
- "Тврђаве на Дунаву"                                                                                202.915,00 динара
- "Објављивање књиге: Грех и казна -судбине, битке и предања српског средњег века,
ауторке Јелке Ређеп"                                                                                  167.085,00 динара
                                                                                                     Укупно: 370.000,00 динара

 

37. Академска књига ДОО Нови Сад, Нови Сад
пројекти:
- "Александар Тишма: Целокупна дела Александра Тишме,
четврто коло (1. Без крика 2. Кривице)"                                          150.000,00 динара
- "Славко Гордић: Огледи о Иви Андрићу"                                     150.000,00 динара
                                                                                              Укупно: 300.000,00 динара

 

38. Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад, Нови Сад
пројекат:
-"Књига"                                                                                              100.000,00 динара

 

39. "STYLOS" ДОО Нови Сад - огранак "STYLOS ART" Нови Сад, Нови Сад
пројекат:
- "Бисери нове Русије"                                                                        100.000,00 динара

 

40. Издавачко предузеће "Адреса" ДОО Нови Сад, Нови Сад
пројекти:
- "Бојан Јовановић: Околни пут"                                                       100.000,00 динара
- "Стеван Брадић: Покварени језик"                                                   60.000,00 динара
- "Сејмон Блекбурн: Филозофски речник"                                       280.000,00 динара
                                                                                              Укупно: 440.000,00 динара