РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И ПРОЈЕКАТА УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ ГРАДА НОВОГ САДА