РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, који се финансирају, односно суфинансирају из буџета Града Новог Сада, за 2013. годину.